Cờ Úp - Co up - ZingPlay

3.9/5     783 votos

500,000

Categoria: Tabuleiro

Data de publicação: Mar 15, 2016

Última versão: 1.0

Tamanho do arquivo: 22M

Preço: Livre

Requisitos: 2.3 ou superior

Transferências: 500,000

Fonte:

descrição

Jogo co-se là một tro Choi đánh co DANH cho 2 người Choi. Là một bien CUA co Tuong, co-se đối Hoi người Choi Phai tập trung cao độ và Tham chí con Cần Phai TU duy chiến lược cao Hon Co Tuong. Neu bạn đã Hieu ro co Tuong và Cảm Thay các đối thủ xung quanh không con thú VI như proibição đầu, feno tìm đến co-se on-line của ZingPlay NHE
GOM 32 quân co được-se lại và SAP XEP một cách Ngau Nhien Tru quân Tuong. Co-se là tro Choi trí Tue, qua Djo thể Hiện tài đầu trí OC phán đoán của người Choi. Então với co Tuong Thi co-se có nước đi Phong Phú và Dja Dang Hon.
Faça Choi co-se on-line Nen các kỳ thủ không Ele được Tiep XUC Truc Tiep với nhau, Moi Thao tác quan sát Hành động và Thái độ của đối Phương theo Djo SE vô esterco. Hãy lưu ý điểm này DJE CO Kiem Soat TRAN que Tot.

=======
Tính Nang Noi bật:
- Nhiều Loai Bat Cap Phu hợp với moi người Choi và Hoan toàn Mien Phi
- Giao Dien đẹp, Hieu Ung Bat mắt
- Đầu trí với người Choi trên toàn Thế Gioi
- Choi với bạn ser: Thach thuc bạn DJE xem ai Chuyên nghiệp HON
- Thoai Mai tro Chuyên với estrondo no jogo de bate-papo
- De dàng Đăng nhập với tài khoản Facebook, ZingMe, Google+
- Em định dễ dàng Kiem Soat. Ket Noi lại nhanh Chong sau khi Rot Mang.
- Qua Tang và ouro Mien Phi moi ngày
=======
Chu Y: Jogo co-se ZingPlay ho chi tro trên Thiết bị di động và chỉ CO Choi on-line

Permissões

Cờ Úp - Co up - ZingPlay APK Pode acessar seus contatos

Cờ Úp - Co up - ZingPlay APK Pode acessar suas contas

Cờ Úp - Co up - ZingPlay APK Pode acessar o seu armazenamento USB

  • Baixar Cờ Úp - Co up - ZingPlay APK
  • Baixar Cờ Úp - Co up - ZingPlay APK
  • Baixar Cờ Úp - Co up - ZingPlay APK
  • Baixar Cờ Úp - Co up - ZingPlay APK
  • Baixar Cờ Úp - Co up - ZingPlay APK
  • Baixar Cờ Úp - Co up - ZingPlay APK
  • Baixar Cờ Úp - Co up - ZingPlay APK
  • Baixar Cờ Úp - Co up - ZingPlay APK
  • Baixar Cờ Úp - Co up - ZingPlay APK